Kontakt

mk@formatpracownia.pl

+48 518 859 973

Obrazy powstają z nierzeczywistych form, które budowane są w rytmiczne konfiguracje.