Magdalena Kobierecka z zawodu jest konserwatorem zabytków architektury, ale posiada również specjalizację techniczno-plastyczną. Ukończyła Studio Sztuki na kierunku Kreator Przestrzeni. Jest założycielką i właścicielem pracowni plastycznej Format, inicjatorką Fundacji Pogotowie Artystyczne oraz jedną z inicjatorek powstania nieformalnej grupy Artyści na Swoim.

Malarka specjalizuje się w dynamicznych, mocno skontrastowanych kompozycjach abstrakcyjnych, wykonywanych we własnej, unikatowej technice. Maluje akrylem na szkle od odwrocia z wykorzystaniem elementów sgraffito. Jej prace są wykonywane zdecydowanymi, śmiałymi pociągnięciami szerokich pędzli i szpachli.

Malarska wrażliwość nadaje sens jej życiu zawodowemu przy prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i kierowaniu pracami fundacji Pogotowie Artystyczne. Dając możliwość chorym i społecznie wykluczonym dzieciom aktywnego obcowania ze sztuką, tworzenia i samorealizacji, stara się zapewniać im terapię i pomoc, która pomaga w przechodzeniu przez stres związany z chorobą i pobytem w szpitalu.